Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Az OPTIMA 2747 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

által üzemeltetett webáruház

általános szerződési feltételei

 

 

I. Az ÁSZF hatálya

 

1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a II. pontban megjelölt internetes elérhetőség alatt működő és üzemeltetett szolgáltatások igénybevételére, a II. pontban megjelölt Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) és a szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) között létrejött szerződés olyan általános szerződési feltételeit jelentik, mely szerződési feltételeket a Felhasználó a szolgáltatások igénybevételével kifejezetten elfogad és magára nézve kötelező erejűnek ismer el, és amely szerződési feltételeket a szerződés létrejötte és a szolgáltatás igénybevétele során mind a Szolgáltató, mind a Felhasználó köteles figyelembe venni és a szerinti magatartást tanúsítani a jogviszony fennállása során.

 

2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató bármikor, előzetes értesítés nélkül jogosult jelen ÁSZF-ben rögzített feltételeket egyoldalúan módosítani, mely módosítás az II. pontban megjelölt internetes címen közölt honlapon (továbbiakban: honlap) történő közzététellel lép hatályba. A közzétételt követően nyújtott bármely szolgáltatás igénybe vétele és használata a módosított ÁSZF automatikus elfogadását jelenti. Az Általános Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a webáruház-szolgáltatást biztosítja.

 

A webáruház internetes oldalain történő rendelés az ÁSZF elfogadásának minősül.

 

Az ÁSZF módosítása a már létrejött szerződés feltételeit nem érinti, a már létrejött szerződések feltételeire a szerződés létrejöttének időpontjában hatályos ÁSZF az irányadó.

 

II. A szolgáltató

 

Név: OPTIMA 2747 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely és számlázási cím: 2700 Cegléd, Pesti út 81/a.

Adószám: 13286813-2-13

Közösségi adószám: HU13286813

Cégjegyzékszám: 13-09-099162, vezetve a Budapest környéki Törvényszék Cégbíróságának nyilvántartásában

 

Internetes cím: http://optimagumi.hu

Elektronikus elérhetőség: optima2747kft@gmail.hu

Telefonszám:30/325-15-75

Faxszám: 53/319-846

Bankszámlavezető bank neve: Pátria Takarékszövetkezet

Bankszámlaszám: 65100338-11413145

Adatvédelmi nyilvántartás száma: NAIH-73943/2014

 

  

III. Felhasználó

 

Felhasználó az, aki a Szolgáltatótól a webáruház II. pontban megjelölt internetes elérhetőségén megjelölt termékeket megrendeli, illetve megvásárolja és a megrendelésre vonatkozóan a Szolgáltatóval szerződést köt. A megrendelés a honlapon megjelölt módon és feltételek szerint adható le, a honlapon történt előzetes regisztrációt követően, a jelen szerződés IV. pontjában /Megrendelés menete/ megjelölt módon vagy szintén a honlapon történő regisztrációt követően, az ott megadott azonosítók és személyi adatok feltüntetésével a Szolgáltató II. pontban megjelölt faxszámára történő megküldéssel. A regisztráció csak megrendeléskor történhet, a Felhasználó adatai megadásával. Nem regisztrált személyektől megrendelést a Szolgáltató csak kivételesen, egyedi elbírálása alapján fogad el. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos kedvezményeket kizárólag a regisztrált, interneten keresztül megrendelő Felhasználói részére biztosítson.

 

IV. A szerződés tárgya, létrejötte

 

A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő szerződés tárgyát a honlapon megjelölt termékek (áruk) képezik. A termékek lényeges tulajdonságait és jellemzőit az egyes termékeknél a Szolgáltató minden esetben feltünteti. Az áru megrendelése a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak minősül. A szerződés a megrendelés Szolgáltató általi tényleges visszaigazolásának Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre. A szerződés létrejöttének további lényeges előfeltétele a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek elfogadása.

 

 

V. A megrendelés menete

 

1. A megrendelés a regisztrációt követően kizárólag a webáruház honlapján vagy faxon keresztül lehetséges.

 

A Fogyasztó által kiválasztott termékek megrendeléséhez minden esetben előzetes regisztráció szükséges a Szolgáltató honlapján, mely regisztrációhoz az alábbi adatok megadása kötelező:

- név

- e-mail cím (mely egyben az azonosító is)

- jelszó

- telefonszám

- cím (irányítószám, település, utca, házszám)

 

A regisztráció és a fenti adatok hiánytalan megadását követően a rendszer a megadott e-mail címre egy visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail üzenetben közölt linkre kattintva véglegesíthető a regisztráció. Amennyiben a regisztráció véglegesítése nem történik meg, vagy a Felhasználó által közölt adatok valódisága kérdéses vagy hiányos, az esetben a regisztráció sikertelen lesz és a Felhasználó a webáruházba sem belépni, sem pedig megrendelést leadni nem tud.

 

Sikeres regisztráció esetén a Felhasználó a webáruházba a megadott azonosító és jelszó felhasználásával bármikor beléphet és megkezdheti a vásárlást.

 

A webáruház honlapján közölt termékek közül azon termékek vásárolhatóak meg, mely termékek mellett a kosár jel, valamint a „plusz” és „mínusz” gombok megjelennek. A „plusz” és „mínusz” gombok teszik lehetővé a megrendelni kívánt termék mennyiségének meghatározását, mely megrendelt mennyiség a gombok bal oldalánál azonnal nyomon is követhetőek. A kosárban lévő termékek teljes áttekintése a „Kosár” menüpont felé állva lehetséges, ahol azonnal megjelenik a kosárba helyezett termékek teljes listája termékenkénti árakkal és összesítve is. A kosár kiürítésére a „Kosár törlése” gomb megnyomásával van lehetősége a Fogyasztónak.

A kosárban elhelyezett termékek megrendelése a „Megrendelés indítása” gomb megnyomásával kezdődik, a megrendelés indítása után jelenik meg a megrendelni kívánt termékek teljes listája, melyet a „Tovább a címek ellenőrzéséhez, fizetési mód beállításához” gomb megnyomásával fogad el a Felhasználó és léphet tovább a vásárlási folyamatban.

A címek és a fizetési mód kiválasztását követően a Felhasználónak még lehetősége nyílik megjegyzést fűzni a megrendeléshez, majd a vásárlás folyamata a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával fejeződik be.

 

A megrendelés elküldését követően a rendszer egy automatikus e-mail üzenetet küld a Felhasználó részére, mely tartalmazza a megrendelés összes adatát és mely üzenet elküldésével a rendszerkezelő meg is kezdi az adatok feldolgozását. Ez a visszajelző e-mail nem jelenti a megrendelés visszaigazolását vagy a szerződés létrejöttét, kizárólag a megrendelés feldolgozásának kezdetét jelzi.

 

A megrendelés beérkezésekor a Szolgáltató ellenőrzi a megrendelés teljesíthetőségét, és amennyiben a megrendelt termék a Szolgáltató készletében elérhető, a megrendelés teljesíthetőségéről, a szállítási és fizetési feltételekről egy tényleges visszaigazoló e-mail üzenetet küld a Felhasználó részére, mely e-mail üzenet Felhasználó részére történő küldésével és a Felhasználóhoz történő megérkezéssel lép érvénybe a megrendelés és jön létre a felek közötti szerződés.

 

Felhasználó a szerződés létrejöttével, módosításával és felbontásával kapcsolatban érvényes és hatályos jognyilatkozatot kizárólag a honlapon található, kifejezetten erre a célra rendszeresített felhasználói felületen tehet.

 

Felhasználó a Szolgáltató által ténylegesen visszaigazolt megrendelést utólag, kizárólag csak a Szolgáltató hozzájárulásával módosíthatja.

 

A Szolgáltató a megrendelt termékeket legfeljebb 1 hétig tartja foglalásban a Felhasználó részére, amennyiben a Felhasználó az e-mail üzenetben közölt fizetési feltételeket ezen határidőn belül nem teljesíti, az esetben a Szolgáltató a megrendelést törli.

Amennyiben a Felhasználó olyan terméket kíván vásárolni, mely a megrendelés leadásakor a Szolgáltató készletében pillanatnyilag nem elérhető, az Szolgáltató az adott termék rendelkezésre állásakor e-mail útján tájékoztatja a Felhasználót az ismételt megrendelés lehetőségéről és feltételeiről.

 

Szolgáltató az esetleges adatrögzítési hibákért, az internet kapcsolatból vagy az adatbázis kapcsolatban (pl.: karbantartás miatti) bekövetkező hibákból eredő károkért felelősséget nem vállal.

 

A Szolgáltató a webáruház honlapját a legjobb tudása és ismeretei alapján tartja karban és frissíti a gyártók adatbázisai alapján, az ebből eredően esetlegesen előforduló hibákért felelősséget azonban nem vállal.

 

2. A Szolgáltató a megrendelt áruk tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A Felhasználó a teljes vételár kifizetésének időpontjáig az áru tulajdonjogát nem adhatja tovább harmadik személynek, azt bérbe nem adhatja, nem idegenítheti el, illetve nem terhelheti meg.

 

3. A megrendelésre a webáruházban feltüntetett aktuális árak érvényesek. A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja, a már leadott és ténylegesen visszaigazolt megrendelésekben rögzített termékekre azonban minden esetben a megrendelés fogyasztó általi elküldésekor érvényes árak az irányadóak.

 

A honlapon feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák, a Szolgáltató a nettó árat csak a bruttó ár pontos feltüntetésével teszi közzé.

 

VI. Szállítási feltételek

 

A megrendelt termékek kiszállítása a Felhasználó által, a regisztráció során megadott címre történik. Amennyiben a Felhasználó a regisztrációban megjelölt címtől eltérő címre kéri a megrendelt termék szállítását, az esetben a szállítási címet a megrendelés elküldése előtt, a megrendeléshez tartozó megjegyzésben köteles pontosan megjelölni. Ennek elmaradása vagy nem beazonosítható, pontatlan cím megadása esetén a Szolgáltató a megrendelt terméket a regisztráció során megadott címre szállítja. Szolgáltató a szállítási cím téves, pontatlan vagy nem beazonosítható közlése esetén, az ez okból történő szállítás meghiúsulásáért felelősséget nem vállal.

 

A küldemény sértetlenségét érintő reklamációt a Szolgáltató csak abban az esetben fogad el, amennyiben a termék kézbesítéskor a csomag átvételét annak sérülése miatt a Felhasználó megtagadta, és erről a kézbesítővel jegyzőkönyvet vetetett fel.

 

A szállítás díját a webáruház honlapján közzétett Díjszabás tartalmazza.

 

Az oldalon feltüntetett, illetve egyéb formában jelzett szállítási határidő minden esetben várható szállítási időt jelent, az előzetesen, tájékoztató jelleggel jelzett szállítási határidőtől való eltérésért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

A sikertelen kiszállítás költségeit – amennyiben a kiszállítás a Felhasználónak felróható okból hiúsult meg – a Felhasználót terhelik. Az ismételt kiszállításra kizárólag a termék ellenértékének és a sikertelen kiszállítás költségeinek Szolgáltató részére, előre történő átutalása esetén kerülhet sor. Amennyiben az újbóli kiszállításra a fenti rendelkezés miatt nem kerül sor, a Szolgáltató a megrendelést érvénytelennek nyilvánítja és törli.

 

VII. Fizetési feltételek

 

Felhasználó a megrendelt termék/ek/ ellenértékét személyes átvétel esetén a termék átvételekor a Szolgáltató telephelyén, vagy házhozszállítás esetén banki utalással a Szolgáltató által küldött tényleges visszaigazoló e-mail üzenetben megjelölt bankszámlaszámra utalással és az ott megjelölt határidőben, futárszolgálat igénybevétele esetén a terméket kézbesítő futár részére készpénzben köteles teljesíteni. Határidőben történő nem fizetés esetén a Szolgáltató a megrendelést törli.

 

Felhasználó az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával hozzájárul, hogy a Szolgáltató a számláját elektronikus úton is kibocsáthassa és továbbíthassa Felhasználó részére az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) 175. § (2) bekezdés a) pontjában és 259. § 5. pontjában meghatározottak szerint. A szolgáltató az elektronikus számla és az abban foglalt adattartalom sértetlenségéről és eredetisége hitelességének biztosításáról az ÁFA törvény 175. §-ában előírtak szerint gondoskodik.

 

VIII. Jótállás és szavatosság

 

Szolgáltató a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt új, tartós fogyasztási cikkekre a jogszabályban előírt egy éves jótállást biztosítja, a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet feltételei szerint. Ha a gyártó a termékekre a jogszabályban előírtnál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a Szolgáltató is a gyártó feltételeivel azonos kedvezőbb jótállási feltételeket biztosítja a Fogyasztó részére. A jótállási idő kezdete a számla dátuma, amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, az esetben a számla egyben a jótállási jegy is.

 

Szolgáltató a termékeire a Polgári Törvénykönyvben előírtak szerinti szavatossággal tartozik, az attól eltérő szavatossági idő az adott termék mellett feltüntetésre kerül. Szavatossági igényt abban az esetben érvényesíthet a Felhasználó, ha a szolgáltatott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a Szolgáltató mentesül a szavatossági felelősség alól. A Felhasználó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a Szolgáltatóval írásban közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős. A Felhasználó a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési idő alatt érvényesítheti szavatossági jogait.

Szolgáltató a fogyasztói szavatossági és jótállási igények intézése során a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szabályai szerint jár el.

 

A megrendelt termék nem rendeltetésszerű használatából vagy szakszerűtlen kezeléséből, tárolásából, szereléséből (amennyiben azt nem a Szolgáltató végezte) eredő hibákért, károkért, a jármű vagy tartozékaira visszavezethető hibákból, balesetből, rongálásból vagy egyéb külső behatások okozta hibákból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, ezen hibákból eredő igényekre, valamint javított abroncsokra garancia nem érvényesíthető.

 

Garanciális igény érvényesítésének feltétele a szakműhelyben történő felszerelés hitelt érdemlő igazolása.

 

A garancia érvényesítésének helye felnik esetében a Szolgáltató székhelye: 2700 Cegléd, Pesti út 81/a.

  

 

IX. Elállási jog

 

Ha a Felhasználó olyan magánszemély, aki az árut önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében rendeli, illetve vásárolja meg (azaz a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében fogyasztónak minősül), a termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül, a Szolgáltató II. pontban megjelölt székhelyére megküldött írásbeli nyilatkozat megküldésével és a termék egyidejű visszaküldésével a szerződéstől elállhat. Az elállási jog gyakorlására a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 20.§ – ában foglaltak szerint kerülhet sor.

 

A Szolgáltató a Felhasználó által kifizetett összeget érvényes elállás esetében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül a Felhasználó részére visszatéríti. A termék árának visszatérítésére kizárólag a megrendelt termék Szolgáltató részére, átvételkori állapotban történő visszaküldése esetén van lehetőség.

 

Ha a Felhasználó a Korm. r. 22. §-ábnak megfeleően gyakorolta elállási jogát a Szolgáltató a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget visszatéríti, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés módja azonos a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal. A Felhasználó kifejezett beleegyezése alapján más fizetési módot is lehet alkalmazni, de ezzel összefüggésben a Felhasználót többletköltség nem terhelheti.

 

Ha a Felhasználó kifejezett a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

 

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

 

A Felhasználó viseli továbbá a termékben nem rendeltetésszerű használat miatt keletkezett sérülésből eredő károkat. Elállás esetén a kedvezmények visszavonhatók, ha az elállás következtében nem teljesülnek a kedvezmények igénybevételéhez szükséges feltételek.

 

A fenti elállási jog kizárólag a fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztónak minősülő Felhasználó illeti meg. A termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon túl az elállási jog gyakorlását Szolgáltató nem tudja biztosítani.

 

X. Adatvédelem

 

Az internetes felületen történő regisztráció, illetve a megrendelés során a Szolgáltató (adatkezelő) rögzíti azokat az adatokat, amelyek a Felhasználó azonosításához szükségesek:

 

- magánszemély esetében: név, cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, jelszó

- cég esetében: név, cím, szállítási cím, telefonszám, adószám, e-mail cím, jelszó

 

Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával és a weboldal honlapján történő regisztrációval, a kért adatok önkéntes megadásával egyben hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a webáruház honlapján közölt személyes adatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja.

 

A regisztráció során megadott e-mail címekre reklámot, hirdetést tartalmazó levelet (hírlevél) a Szolgáltató kizárólag a Felhasználó erre vonatkozó, előzetes hozzájárulása esetén küld, Felhasználó jogosult a hírlevélről bármikor, indokolás nélkül leiratkozni a hírlevélben közölt link segítségével.

 

A Szolgáltató a megadott adatokat kizárólag célhoz kötötten, a megrendelés teljesítése érdekében és a szerződés teljesítésének későbbi bizonyítása érdekében tárolja, a megadott személyes adatokat kizárólag a Szolgáltató, a Szolgáltató belső munkatársai, illetve a Szolgáltatóval a megrendelés teljesítése érdekében szerződéses jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg az esetben, amennyiben a jogviszonyt létrehozó szerződésben az adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket megismerték és a megismert adatok körére titoktartási kötelezettséget vállaltak. A Szolgáltató ezen túlmenően a megrendelések teljesítése érdekében vele szerződéses jogviszonyban álló személyek adatkezeléséért felelősséget nem vállal.

 

A megrendelések kiszállítása érdekében a Szolgáltató a következő adatokat bocsátja az esetlegesen igénybe vett, kiszállítást végző futárszolgálat rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve, cég neve, teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, a megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége. A kiszállítást végző futárszolgálat ezeket az adatokat köteles szigorúan bizalmasan kezelni, és a kézbesítés után azokat a Szolgáltató részére visszaszolgáltatni, illetve megsemmisíteni.

 

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltatótól az általa kezelt, rá vonatkozó személyes adatok köréről, a kezelés és tárolás módjáról, céljáról és időtartamáról, továbbá Felhasználó bármikor kérheti személyes adatainak törlését. Szolgáltató a kért tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, írásban köteles a Felhasználó részére megadni, az adatok törlésére vonatkozó kérelem teljesítésére a Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül köteles.

 

Szolgáltató a jelen pontban rögzített céloktól eltérő célokra a megadott személyes adatokat nem használhatja fel, harmadik személynek, illetve hatósági megkeresésre a személyes adatok kizárólag a jogszabály előírása alapján vagy a felhasználó előzetes hozzájárulása esetén adhatóak ki.

 

Szolgáltató a személyes adatok tartalmát nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag a Felhasználó felel.

 

Szolgáltató az adatok kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek és a személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően jár el, Felhasználó ezen jogszabályokban meghatározottak szerint, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), továbbá bíróság előtt kezdeményezett eljárás keretében érvényesítheti jogait az adatkezeléssel összefüggésben felmerült panaszaival kapcsolatban.

 

 

XI. Szerzői jog

 

A webáruház honlapjának teljes tartalma, arculata, a közzétett valamennyi tartalom a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, az szerzői jogvédelem alatt áll.

Ezen tartalmak - a szolgáltatás igénybevételéhez történő módon és mértékben történő használatán túlmenően – kizárólag a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása esetén használhatóak fel.

A Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása nélküli felhasználás a szerzői jogok megsértését valósítja meg, ami jogkövetkezményeket von maga után. A Szolgáltató a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldalon, valamint a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

A Szolgáltató által a honlapon közzétett tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, amelyek valóságáért, helyességéért, megbízhatóságáért, valamint a tartalom felhasználásából eredő esetleges károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, a honlapon található információkat, tájékoztatásokat a Felhasználó kizárólag saját felelősségére használhatja.

Bármely kérdés és észrevétel esetén a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben közölt elérhetőségein a Felhasználók rendelkezésére áll.

 

Cegléd, 2019. szeptember 19.

OPTIMA 2747 Kft.