Szállítási feltételek

 

A megrendelt termékek kiszállítása a Felhasználó által, a regisztráció során megadott címre történik. Amennyiben a Felhasználó a regisztrációban megjelölt címtől eltérő címre kéri a megrendelt termék szállítását, az esetben a szállítási címet a megrendelés elküldése előtt, a megrendeléshez tartozó megjegyzésben köteles pontosan megjelölni. Ennek elmaradása vagy nem beazonosítható, pontatlan cím megadása esetén a Szolgáltató a megrendelt terméket a regisztráció során megadott címre szállítja. Szolgáltató a szállítási cím téves, pontatlan vagy nem beazonosítható közlése esetén, az ez okból történő szállítás meghiúsulásáért felelősséget nem vállal.
 
A küldemény sértetlenségét érintő reklamációt a Szolgáltató csak abban az esetben fogad el, amennyiben a termék kézbesítéskor a csomag átvételét annak sérülése miatt a Felhasználó megtagadta, és erről a kézbesítővel jegyzőkönyvet vetetett fel.
 
A szállítás díját a webáruház honlapján közzétett Díjszabás tartalmazza.
 
Az oldalon feltüntetett, illetve egyéb formában jelzett szállítási határidő minden esetben várható szállítási időt jelent, az előzetesen, tájékoztató jelleggel jelzett szállítási határidőtől való eltérésért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 
A sikertelen kiszállítás költségeit – amennyiben a kiszállítás a Felhasználónak felróható okból hiúsult meg – a Felhasználót terhelik. Az ismételt kiszállításra kizárólag a termék ellenértékének és a sikertelen kiszállítás költségeinek Szolgáltató részére, előre történő átutalása esetén kerülhet sor. Amennyiben az újbóli kiszállításra a fenti rendelkezés miatt nem kerül sor, a Szolgáltató a megrendelést érvénytelennek nyilvánítja és törli.